úvod mapa stránky kontakt

vmenu_back2

Náhodná fotografia
Litavský klobásový festival 2015
side_bottom

Zoznam dokumentov


ZMLUVY - rok 2018

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
30.01.20182/2018Marius Pedersen, a.s.Cenník za zneškodnenie komunálneho odpadu na rok 201834115901
23.01.20181/2018Slovak Telekom, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil ZŠ35763469

ZMLUVY - rok 2017

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
07.12.2017Cenník 2018 k Dodatku k zmluve č. V 598/08Marius Pedersen a.s.Dodatok k zmluve č. V 598/08 – cenník služieb na rok 201834115901
22.11.201717/33/054/114Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ZvolenReštart-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 230794536
24.10.20174300076841Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - zmena ističov, Litava 7536442151
24.10.20174300076839Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - zmena ističov, Litava 9336442151
05.10.2017Dodatok k zmluve č. 2029999231 a 2030556240Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (MŠ)35763469
03.10.20174439004870Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistenie zodpovednosti za škodu - Materská škola31595545
03.10.20174439004859Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistenie zodpovednosti za škodu - Základná škola31595545
29.09.20179916024360Slovak Telekom, a.s.Kúpna zmluva - telefónny aparát OcÚ35763469
29.09.20179916024336Slovak Telekom, a.s.Kúpna zmluva - telefónny aparát OcÚ35763469
01.09.20172802900734Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie členov DHZO Litava31595545
29.08.2017Dodatok k zmluve č. 2030145722Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - ZŠ35763469
25.08.2017Mestá, obce, organizácieDohoda o spolupráci medzi dotknutými mestami, obcami, organizáciami na spracovanie podkladov a implementáciu podmienok kvality v KC
10.08.2017Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadeniaZmluva o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému
22.06.2017Dodatok k zmluve č. 2029999231, 2030556240Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluvám o poskytovaní verejných služieb - balík služieb35763469
22.06.2017147282Dobrovoľná požiarna ochrana SRPoskytnutie dotácie pre DHZO Litava na rok 201700177474
03.06.2017689/2017/ODDFBanskobystrický samosprávny krajZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na Litavský klobásový festival 201737828100
27.05.2017EKOTEC, spol. s r.o.Zmluva o kontrolnej činnosti detských ihrísk00687022
24.05.2017Slovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - aktivácia nového čísla35763469
03.05.2017Valman, s.r.o.Zmluva na dodávku "Školské ovocie" na šk. rok 2017/201844473761
28.04.20175190034683Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej práce formou menších obecných služieb31595545
11.04.2017Dodatok k zmluven č. 2029999231Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb35763469
30.03.2017Športový klub LitavaZmluva o poskytnutí dotácie na rok 201735653264
07.02.2017Dodatok k zmluve č. 2029901187Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb35763469
07.02.2017Dodatok k zmluve č. 2029782473Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb35763469
07.02.2017Dodatok k zmluve č. 2028339740Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb35763469
07.02.2017Dodatok č. 1/2017 k zmluve zo dňa 01.03.2016Spoločenstvo Božského Srdca JežišovhoDodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme nebytových priestorov
03.02.2017Dodatok k zmluve č. 2030085471Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb35763469
03.02.2017Dodatok k zmluve č. 2030023047Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb35763469
12.01.2017Polovnicke zdruzenie SenohradZmluva na prenájom priestorov Kultúrneho domu v Litave

ZMLUVY - rok 2016

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
01.12.2016598_PrilohaMarius Pedersen a.s.Príloha k zmluve 598 - Cenník za zneškodňovanie odpadov od 01.01.201734115901
16.11.2016MSD_Litava_16MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - digitálne katastrálne mapy45325600
01.11.2016N 598/16Marius Pedersen a.s.Vykonávanie vývozu a zhodnotenia/zneškodnenia nebezpečných odpadov34115901
01.11.2016E 598/16Marius Pedersen a.s.Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom34115901
19.10.20169983562457Allianz Slovenská poistovňa, a.s.Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ - šk. rok 2016/201700151700
19.10.20169983562456Allianz Slovenská poistovňa, a.s.Skupinové úrazové poistenie pre MŠ Litava šk.rok 2016/201700151700
18.10.2016Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k IS DCOM ZLP-20DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest45736359
01.10.20165190029553Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti MOS31595545
01.09.2016SZUŠ ZvolenZmluva o nájme nebytových priestorov - učebne ZŠ42195951
05.08.2016Dodatok č. 1 k zmluve č. SITB-OO2-2015/000041-140Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SRDodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-140 z 27.03.2015 - prebytočný hnuteľný majetok štátu pre potrebu Matriky00151866
04.08.20162802900523Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie DHZO Litava 2016-201731595545
30.07.2016Rastislav Zaťkov MR - BEZAMandátna zmluva na vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku požiaru v priestoroch obce47767693
25.07.2016616/2016/ODDFBanskobystrický samosprávny krajPoskytnutie finančnej dotácie na Litavský klobásový festival 201637828100
20.06.2016KRHZ-BB-166-44/2016Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičke - bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre DHZO00151866
02.06.20161243/CVTISR/2016Slovenská republika-Centrum vedecko-technických informácií SRDarovacia zmluva - darovanie hnuteľného majetku štátu pre ZŠ Litava00151882
02.06.2016Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb35763469
28.05.2016Jozef Baláž - MINI TRANSDarovacia zmluva - peňažný sponzorský dar na nákup cukrovinkových balíčkov - Deň detí v MŠ11928158
25.05.2016Ing. Cibulová Daniela, cirtifikovaný audítorAudit ročnej účtovnej závierky a audítorské služby na roky 2016 a 20171209601980
10.05.2016N20160229016D01Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRDodatok č. 1 k zmluve v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni30854687
10.05.2016301042INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol. s r.o.Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi36024376; 31347011
06.05.2016DADO STAV s.r.o.Zmluva o dielo "Rekonštrukcia Materskej školy - úspora energie a využitie OZE v obci Litava"47783117
15.04.2016SZH0721201501ENVI-PAK,a.s.Zmluva na prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov35858010
13.04.2016Valman, s.r.o.Zmluva na dodávku tovaru v rámci programu "Školské ovocie" na šk. rok 2016/201744473761
01.04.2016Ing. Peter Pračko PRACTIX MSGPrevedenie monitoringu, deratizácie a dezinsekcie v objektoch a vypracovanie súvisiacich dokumentov podľa platnej legislatívy a smerníc HACCP37752863
01.04.2016Ján Machovič - EDENZmluva o podmienkach potravinárskych tovarov pre Školskú jedáleň34789871
31.03.20161611104SLOVGRAMPoplatky podľa Autorského zákona - odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov - prenos prostredníctvom miestneho rozhlasu17310598
22.03.2016DotatokSlovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o pripojení - mobilné číslo Základná škola Litava35763469
22.03.2016Športový klub LitavaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre Športový klub Litava35653264
11.03.20165672/2016Tatranská mliekareň a.s.Zmluva o realizácii predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Európsky školský mliečny program"31654363
08.03.201676174Dobrovoľná požiarna ochrana SRPoskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosť DHZO Litava00177474
03.03.2016N20160229016Implementačná agentúra MPSVaR SRZmluva o spolupráci30854687
02.03.2016N20160229016Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRZmluva o spolupráci - Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni30854687
02.03.201601/2016Spoločenstvo Božského Srdca JežišovhoZmluva o nájme nebytových priestorov
27.02.20162016/DA/01/003STRABAG s.r.o.Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Litava"17317282
18.02.2016Dodatok č. 3 k Zmluve č. S598/10Marius Pedersen a.s.Dodatok č. 3 k Zmluve č. S598/10 o vývoze triedeného odpadu34115901
03.02.2016VP/15/06643/002SOZA - Slovenský ochraný zväz autorský pre práva k hudobným dielamUdelenie licencie - súhlasu na použitie chránených hudobných diel v rámci podujatia s reprodukovanou hudobnou produkciou - Ples 05.02.201600178454
29.01.2016N20160128021Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRZmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I30854687
05.01.2016DHZO LitavaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre DHZO na rok 2016 v zmysle schváleného uznesenie Obecného zastupiteľstva00320102

ZMLUVY - rok 2015

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
15.12.2015ZLP-2016-0286DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest od 01.01.201645736359
09.12.20155190024955Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby od 1.1.201631595545
02.12.20155190024955Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby31595545
02.12.2015Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí_CVČ Domček Krupina31595545
15.10.20159983557655Allianz Slovenská poisťovňa a.s.Skupinové úrazové poistenie pre školy (16.10.2015 - 15.10.2016)00151700
15.10.20159983553694Allianz Slovenská poisťovňa a.s.Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov - MŠ (16.10.2015 - 15.10.2016)00151700
15.10.20159983553693Allianz Slovenská poisťovňa a.s.Poistenie pre prípad krádeže žiakov - ZŠ (16.10.2015 - 15.10.2016)00151700
24.09.2015Dodatok č.1DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest ZLP-2014-0329/OPIS45736359
31.07.2015Dodatok č.1Slovak Telekom a.s.Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľného majetku pozemkovej plochy, uzatvorenej dňa 22.08.200035763469
16.07.2015KRHZ-BB-786/2015Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZmluva o výpožičke do bezplatného užívania dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu - hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka malá IVECO CAS 15 pre obecný hasičský zbor00151866
24.06.20159100242892Stredoslovenská energetika, a.s.Doplnenie odberného miesta ČOV do zmluvy o združenej dodávke elektriny36403008
24.06.2015331/2015/ODDFBanskobystrický samosprávny krajZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 na Litavský klobásový festival37828100
23.06.20159912039668Slovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb35763469
02.06.20152802900518Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance GroupDodatok č. 1 k poistnej zmluve - skupinové úrazové poistenie DHZO31595545
29.05.20155190019645Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance GroupPoistna zmluva - urazove poistenie uchadzacov o zamestnanie31595545
29.05.2015511082925Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.Poistna zmluva budovy a hnutelnych veci Komunitneho centra00151700
22.05.20152802900518Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance GroupSkupinové úrazové poistenie DHZO31595545
21.05.2015FONS aqua, s.r.o.Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 4947331755
18.05.2015Dodatok/02Implementačná agentúra MPSVaR SRDodatok č. DOD/2- 2015//490/2014-IZ-4.0/V30854687
13.05.2015Valman, s.r.o.Zmluva na dodávku "Školské ovocie"44473761
18.04.2015AKU-TRANS, s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumulátormi34136924
01.04.201504/2015ZAŤKOV PAVEL - BEZAZmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby34789243
01.04.201503/2015ZAŤKOV PAVEL - BEZAZmluva o dielo - vykonávanie úloh bezpečnostno-technickej služby34789243
07.03.20159983552161Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.Skupinové úrazové poistenie pre školy00151700
04.03.2015Stredoslovenská energetika, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny36403008
28.02.2015Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec31595545
24.02.2015111111393DaKra Zvolen, s.r.o.Zmluva o poskytovaní prístupu k sieti internet36645354
20.02.201500320102/IBB043ING Tatry SympatiaZamestnávateľská zmluva35976853
14.02.2015Športový klub LitavaPoskytnutie finančnej dotácie Športovému klubu Litava
13.01.2015490/2014-IZ-4.0/VImplementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúziaZmluva o spolupráci30854687
07.01.2015AX STAVAS, s.r.o.Dodatok k zmluve o dodávke uhlia36315940

ZMLUVY - rok 2014

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
15.12.2014Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRDodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku00156621
10.12.2014Ľubomír DadoDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve34788905
27.11.2014DEUSZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest45736359
12.11.2014Družstvo AGRA LitavaZmluva o dodávke služieb36037168
06.11.2014Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRDodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku00156621
31.10.2014Pedro Šport s.r.o.Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve44014481
06.10.20141/DZ2212012 01410101Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku00156621
03.10.2014Ing. Ján BubánZmluva o prevode obchodného podielu
29.09.2014728/2014/ODFBanskobystrický samosprávny krajZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201437828100
22.09.2014Agro Cerovčan, s.r.o.Zmluva o vykonaní komunálnych služieb46723811
03.09.2014Koliba Trade, s.r.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov46436961
19.08.2014Ing. Daniela CibulováZmluva o poskytnutí audítorských služieb
21.07.2014Renovia, s.r.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 26/201431627684
10.07.201426/2014Renovia, s.r.o.Zmluva o dielo31627684
10.07.2014Valman, s.r.o.Kúpna zmluva44473761
04.07.2014Ľubomír DadoKúpna zmluva34788905
04.07.2014Pedro Šport, s.r.o.Kúpna zmluva44014481
19.06.20141012448 08U01Enviromentálny fondZmluva o poskytnutí podpory30796491
30.05.201449FONS aqua s.r.o.Rámcová zmluva47331755
02.05.2014Ľubomír DadoZmluva o dielo34788905
24.04.2014STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo44754906
06.02.2014TTA services, s.r.o.Zmluva o dielo
27.01.2014Bidvest Slovakia, s.r.o.Rámcová kúpna zmluva34152199

ZMLUVY - rok 2013

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
23.12.2013UVSR-1475/2013Úrad vlády Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie00151513
28.11.2013SHR Pavel MojžišZmluva o vykonaní komunálnych služieb31880347
28.11.2013Fond sociálneho rozvojaDodatok k Zmluve o spolupráci30854687
28.11.2013Marius Pedersen, a. s.Dodatok k zmluve č. 598/0834115901
27.11.2013KOLIBA Trade, s.r.o.Zmluva o zabezpečovaní mliečnych vrobkov46436961
26.11.2013Družstvo AGRA LitavaZmluva o dodávke služieb36037168
11.11.20131/2013-UAX Stavas, s.r.o.Kúpna zmluva36315940
08.11.2013Rímskokatolícka cirkev LitavaSprávcovská zmluva
24.10.201321243/26110130083Ústav informácií a prognóz školstvaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu00039691
16.10.20131380002564Ramirent B.BystricaZmluva o podnikateľskom nájme 17321484
11.10.2013B/13Marius Pedersen, a. s.Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve34115901
26.09.2013Agro Cerovčan, s.r.o.Zmluva o vykonaní komunálnych služieb medzi stranami46723811
19.09.2013Valman, s.r.o.Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia44473761
26.08.2013kúpna zmluva na nákl.motor.vozidlo PragaV3S
02.08.201347/2013Renovia, s.r.o.Zmluva o dielo31627684
10.07.2013Z 2212012014101Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku00156621
26.06.2013606201156VEOLIA vodaDohoda o zrušení prílohy č.2 a uzatvorení novej prílohy č. 2 obchodnej zmluvy č.60620115636644030
26.06.2013Stredosl.energetikaZmluva o združenej dodávke elektriny36403008
26.06.2013Stredosl.energetikaZmluva o združenej dodávke elektriny36403008
26.06.2013Mgr. Martina Balogová SlobodníkováDodatok k mandátnej zmluve Projektového manažéra40093832
07.06.20131/2013Miroslav Mucha - DOSAZmluva o dielo40710441
06.06.2013KA006-2013H&T companyDodávka a montáž plastových okien MŠ Litava46072152
06.06.2013KA005-2013H&T companyDodávka a montáž plastových okien ZŠ Litava46072152
31.05.2013561/2013/UDPBBSK B.BystricaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013-Litavský klobásový festival.37828100
31.05.2013561/2013/UDPBBSK B.BystricaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201337828100
31.05.2013561/2013/UDPBBSK B.BystricaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201337828100
31.05.2013561/2013/UDPBBSK B.Bystricazmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201337828100
30.05.2013Intexcom s.r.o. ZvolenZmluva o nájme nebytových priestorov31620876
23.04.2013Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí00320056
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
23.04.2013Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny36403008
09.04.2013035/2013-IZ-5.0/VFond sociálneho rozvojaZmluva o spolupráci30854687
21.03.20139905565655Slovak TelekomZmluva o poskytovaní verejných služieb35763469
21.03.20139905565655Slovak TelekomZmluva35763469
21.03.20139905565655Slovak TelekomZmluva35763469
21.03.20139905565655Slovak Telekomzmluva35763469
21.03.20139905565655Slovak Telekomzmluva35763469
21.03.20139905565655Slovak TelekomZmluva35763469
21.03.20139905565655Slovak Telekomzmluva35763469
21.03.20139905565655Slovak Telekomzmluva35763469
21.03.20139905565655Slovak Telekomzmluva35763469
04.02.2013Mgr. Martina Balogová SlobodníkováMandátna zmluva Projektového manažéra40093832

ZMLUVY - rok 2012

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
27.11.20121Stavtech Banská BystricaKanalizácia a ČOV-dodatok č.1 k zmluve o dielo č.02/200944754906
27.11.20121Stavtech Banská BystricaKanalizácia a ČOV-dodatok č.l k zmluve o dielo č. 02/200944754906
27.11.2012kúpna zmluva o prevode vlastníckého práva
27.11.2012kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva
27.11.2012kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva
27.11.2012kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva
27.11.2012kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva
11.10.2012KD Invest, s.r.o.Zmluva o dielo46564438
05.10.2012Agro Cerovčan s.r.o.zmluva o vykonaní komunálnych služieb46723811
05.10.2012Agro Cerovčan s.r.o.zmluva o vykonaní komunálnych služieb46723811
11.09.2012Mgr. Martina Balogová SlobodníkováMandátna zmluva manažéra publicity40093832
31.07.2012MS Consulting - Ing. Miroslav SklenkaZmluva o poskytovaní služieb projektového manažéra35300825
31.07.2012Supply, s.r.o.Kúpna zmluva36625493
31.07.2012Supply, s.r.o.Kúpna zmluva36625493
31.07.2012Nadácia Škola dokoránZmluva o zabezpečení vzdelávania31930514
31.07.2012Pedro šport, s.r.o.Kúpna zmluva44014481
31.07.2012Nadácia MOJMÍRZmluva o zabezpečení vzdelávania347868721
28.06.2012345/2012/ODDTRFRBBSK B.BystricaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z BBSK37828100
04.05.2012ROBUS KrupinaKúpna zmluva36036081
04.05.2012Ing.Cibulová DanielaZmluva o poskytnutí audituSK 102960 1980
04.05.2012Ing.Cibulová DanielaDodatok k zmluve o auditeSK 102960 1980
29.03.2012EMPEMONT Slovakia s.r.o.Zmluva o dielo44618981
23.03.201201/03/2012Ateliér ELPROZmluva o dielo-rekonštrukcia a modernizácia objektu komunitného centra v Litave33290725
22.03.2012Súkr.CVČ BudčaZmluva o nájme nebytových priestorov45029563
24.02.201247/2012Slovenská pošta, a.s. Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorov36631124

ZMLUVY - rok 2011

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
16.11.2011T 18082011VARES, s.r.o. Banská BystricaZmluva o nájme KDS31635709
01.03.2011 KEO spol.s r.o. ZáhorcePočítačový program "Ekonomický balík škola - EBS"36739464
28.02.2011021-11HERDA spol.s r.o.Dodávka a montáž plastových okien.36058548


side_bottom
side_bottom
side_bottom