Tlačivá na stiahnutie
 úvod mapa stránky kontakt

vmenu_back2

Náhodná fotografia
Páračky 2018
side_bottom

Počet zobrazení: 3623          tlačiť článok

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(38 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(55 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(40 kB)

(100 kB)

Záväzné vyhlásenie dozora
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(60 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(70 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(90 kB)

Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva
Obec Litava

(20 kB)

(50 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
Obec Litava

(20 kB)

(40 kB)

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Obec Litava

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Obec Litava

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
Obec Litava

(20 kB)

(100 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
Obec Litava

(30 kB)

(90 kB)

Súvisiace odkazy: Štruktúra a kontakty, Úradné dni a hodiny, Matričný úrad, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Poriadok odmeňovania,


side_bottom
side_bottom
side_bottom