Zástupca starostu
 úvod mapa stránky kontakt

vmenu_back2

Náhodná fotografia
Litava v zime
side_bottom

Počet zobrazení: 4007          tlačiť článok

Zástupca starostu

  Stanislav Gažov
zástupca starostky obce

adresa: 962 44 Litava č. 157
tel.: 0917 875 905

politická strana: SMER – SD


Právomoci zástupcu starostu obce 

  • zástupca starostu smie byť len poslanec
  • zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu v Litave
  • zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne 
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu

Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Hlavný kontrolór, Rokovací poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Základné údaje, Záverečný účet obce, Legislatíva, Správa o výsledku VO, Zásady obce Litava, Výročné správy obce, Zásady odmeňovania poslancov,


side_bottom
side_bottom
side_bottom