Komisie pri Obecnom zastupiteľstve
 úvod mapa stránky kontakt

vmenu_back2

Náhodná fotografia
Komunitné centrum
side_bottom

Počet zobrazení: 3427          tlačiť článok

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Členovia:

  • Ing. Hucák Jozef - poslanec
  • Dvorský Tomáš - poslanec
  • Pálková Katarína
  • Vicianová Denisa
  • Augustín Dominik

Komisia o verejnom záujme

Členovia:

  • Dvorský Tomáš - poslanec
  • Ing. Hucák Jozef - poslanec
  • Ďurica Jaroslav - poslanec

Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Zástupca starostu, Obecné zastupiteľstvo, Poslanci OZ, Hlavný kontrolór, Rokovací poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Základné údaje, Záverečný účet obce, Legislatíva, Správa o výsledku VO, Zásady obce Litava, Výročné správy obce, Zásady odmeňovania poslancov,


side_bottom
side_bottom
side_bottom