Informácia o zapojení sa obce Litava do výziev na predkladanie projektov
 úvod mapa stránky kontakt

vmenu_back2

Náhodná fotografia
Litavský klobásový festival 2017
side_bottom

Počet zobrazení: 533          tlačiť článok

Informácia o zapojení sa obce Litava do výziev na predkladanie projektov

V januári 2016 bola podaná žiadosť na finančné prostriedky z MF SR

- V januári 2016 bola podaná žiadosť na finančné prostriedky z MF SR v rámci individuálnych potrieb obcí na zateplenie, výmenu okien a fasády na požiarnej zbrojnici

- Vo februári 2016 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Litava“

- V marci 2016 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu Rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na „Rekonštrukcia materskej školy – úspora energie a využitie OZE v obci Litava“.


Ľubica Tuhárska
starosta obce


Súvisiace odkazy: Obec,


side_bottom
side_bottom
side_bottom