Informácie o začatých správnych konaniach
 úvod mapa stránky kontakt

vmenu_back2

Náhodná fotografia
Novoročný koncert 2018
side_bottom

Počet zobrazení: 3794          tlačiť článok

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 435/2018/24
Dátum zverejnenia informácie: 19.01.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parc. č. 531, 533, 529, 537, 535/1, 536,/1, 538/1 registra E KN v k.ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 35/2018/24
Dátum zverejnenia informácie: 04.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek a 1 ks orech,  na pozemkoch parc. č. 297 a 303 registra C KN v k.ú. Litava,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9495/2017/02
Dátum zverejnenia informácie: 30.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 1 ks vŕba, ktoré rastú na pozemku parc. č. 10 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 9078/2017/24
Dátum zverejnenia informácie: 07.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení hrab, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 529, 532, 533 registra E KN (525/1 registra C KN) v k.ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 10292/2016/24
Dátum zverejnenia informácie: 09.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks orech, 1 ks čerešňa, na  pozemkoch parc. č. 2223 registra C KN a 2222 registra E KN v k.ú. Litava,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9925/2016/24
Dátum zverejnenia informácie: 20.06.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks pagaštan konský, ktorý rastie na pozemku parc. č. 4106 registra E KN (4106 registra C KN) v k.ú. Litava, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9875/2016/24
Dátum zverejnenia informácie: 07.06.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  2 ks brest, 1 ks lipa,  na  pozemku parc. č. 4176/2 registra E KN (4176/1 registra C KN ) v k.ú. Litava,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9460/2016/02
Dátum zverejnenia informácie: 11.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení breza, smrek, borovica, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 451/3, 1956/1 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 411/2016/24
Dátum zverejnenia informácie: 27.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2715, 2716, 2719 registra E KN v k.ú. Litava,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 280/2015/02
Dátum zverejnenia informácie: 26.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 4 ks smrek, 3 ks vŕba, 1 ks pagaštan konský, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  451 registra E KN a  349/3 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 8844/2013/24
Dátum zverejnenia informácie: 10.05.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 3 ks smrek, 1 ks lipa, 1 ks jaseň, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na  pozemku  parc. č. 384 registra C KN  v k.ú. Litava v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 8280/2012/20
Dátum zverejnenia informácie: 28.03.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na  pozemkoch parc. č. 532, 533, 534, 535, 537, 538, 527, 528, 529, 540, 542, 544, 546, 548, 552, 553, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 584, 586 v k.ú. Litava pre žiadateľa Družstvo AGRA Litava, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 8156/2012/24
Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2012

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zložení 5 ks jaseň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 513/1, 514/1 registra C KN v k.ú. Litava v prvom stupni územnej ochrany.


Súvisiace odkazy: Samospráva, O obci, Obecný úrad, Voľby, Školy a vzdelávanie, Kultúra a šport, Fotogaléria, Užitočné telefónne čísla, Spoločenská rubrika, Užitočné linky, Orgány verejnej správy, Zverejňovanie dokumentov, Spravodajstvo, Rímsko-katolícka cirkev Litava, Spoločný obecný úrad, Oddych - relax, Verejné obstarávanie, Urbárska spoločnosť Litava , Odpadové hospodárstvo, Cyklomapa Hont, Civilná ochrana,


side_bottom
side_bottom
side_bottom