Geografia

Obec Litava leží vo východnej časti okresu Krupina. Rozprestiera sa okolo potoka Litavica. Z hľadiska začlenenia do krajinných celkov, Litava leží v celku Krupinská planina a v rámci nej v podcelku Dačovolomská planina. Celok Krupinská platina je súčasťou sopečnej oblasti s názvom Slovenské stredohorie.

V katastri sú výškové rozdiely od 390 do 596 m. n. m. Pri poslednom sčítaní ľudu mala 818 obyvateľov. Kataster obce susedí s obcami Lackov, Trpín, Cerovo, Čebovce, Plachtince, Zemiansky Vrbovok a Sucháň.

Prirodzenými rastlinnými spoločenstvami v katastri sú: dubovo-hrabové lesy karpatské, prevláda v nich dub letný a dub zimný, hrab obyčajný, jaseň poľný, čerešňa vtáčia. V podstate prevládajú trávy: mednička jednokvetá, chlpaňa hajná a pod. Hlavnými drevinami pri potokoch sú jaseň úzkolistý, brest a dub letný. Pestré zloženie podrastu zabezpečuje pľúcnik lekársky, konvalinka voňavá, cesnačka lekárska, brečtan popínavý.

V chotári, ktorý má 21,13 km2 okrem mnoho druhov vtáctva vidieť najmä srnčiu zver, zajaca poľného, diviačiu zver, jeleniu zver, bažantov.

Laznícke osídlenie, kopcovitý terén, množstvo hôr, krásne príroda a pstruhové potoky sú predpokladom pre oddych, turistiku, rybárstvo a poľovníctvo

Mapa obce
Vytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.