Oddelenia a kontakt

Obecný úrad Litava
962 44 Litava 5

IČO:
00320102
DIČ:
2021152573
tel.:
045 54 02 840
e-mail: starosta@obeclitava.sk


Správa daní, evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov a odpisov, sociálne veci, kultúra, sociálne veci

Eleonóra Gažovová
045 54 02 841
matrika@obeclitava.sk


Finančné a mzdové účtovníctvo, výkazníctvo, pokladňa, školstvo, odpadové hospodárstvo

Ing. Katarína Vicianová
045 54 02 842
uctaren@obeclitava.sk
Vytlačené z webovej stránky https://www.obeclitava.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.