E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia pre školstvo, kultúru a šport

Členovia:

 • Mgr. Jozef Matejkin - poslanec
 • Katarína Pálková
 • Marta Záchenská - poslankyňa
 • Dominik Augustín
 • Alžbeta Majerová
 • Marika Kováčová

Komisia o verejnom záujme

Členovia:

 • Ing. Pavel Stanko - poslanec
 • Anna Vranová - poslankyňa
 • Mgr. Ján Antal - poslanec
  HORE