E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Športové kluby

Športový klub
962 44 Litava

Mgr. Ján Antal - prezident športového klubu
tel.: 0904 912 177

Pavel Parobok - manažér futbalového oddielu
tel.: 0904 478 563

 

HORE