E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Urbárska spoločnosť Litava - pozemkové spoločenstvo

VÝBOR POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA:

Jozef BARTKO - predseda
Mária SLUKOVÁ - člen výboru
Pavel KOHÚT - člen výboru

DOZORNÁ RADA:

Štefan MATEJKIN - predseda
Ján KUDLÁČ - člen dozornej rady
Ľubica TUHÁRSKA - člen dozornej rady 

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Potvrdenie o zápise zmeny údajov v registri PS75 kB [pdf]
  Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti75 kB [pdf]

HORE