E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Orgány verejnej správy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 2442 363
www: www.upsvar.sk/zv.html?page_id=240964
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
--------------
8:00 - 12:00

Okresný úrad Krupina - Klientske centrum Krupina
Dopravný inšpektorát: 0961 63 5790
Priestupky: 0961 63 5791
Odbor starostlivosti o ŽP: 0961 63 5782
Pozemkový a lesný odbor: 0961 63 5781
Odbor živnostenského podnikania: 0961 63 5783
Odbor dopravy a poz. komunikácií: 0961 63 5783
Katastrálny odbor: 045/281 97 61
www: www.minv.sk/?klientske-centrum-17
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Okresný úrad Krupina - Odbor krízového riadenia
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 533 4817
www: www.minv.sk/?odbor-krizoveho-riadenia-8
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Okresný úrad Krupina - Odbor starostlivosti o životné prostredie
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 551 1601
www: www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-52
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Okresný úrad Krupina - Katastrálny odbor
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 281 9760
www: www.minv.sk/?katastralny-odbor-51
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Daňový úrad Banská Bystrica – pobočka Zvolen
J. Kozačeka 2180/38
960 01 Zvolen
tel.: 045 525 6201
klientska zóna: 045 525 6268
fax: 045 532 2401
e-mail: dubb-zv.kontakt@financnasprava.sk
www: www.financnasprava.sk
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
8:00 - 16:00
---------------
8:00 - 17:00
--------------
8:00 - 12:00

HORE