E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Oddelenia a kontakt

Obecný úrad Litava
962 44 Litava 5

IČO:
00320102
DIČ:
2021152573
tel.:
045 54 02 840
e-mail: starosta@obeclitava.sk


Správa daní, evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov a odpisov, sociálne veci, kultúra, sociálne veci

Eleonóra Gažovová
045 54 02 841
matrika@obeclitava.sk


Finančné a mzdové účtovníctvo, výkazníctvo, pokladňa, školstvo, odpadové hospodárstvo

Ing. Katarína Vicianová
045 54 02 842
uctaren@obeclitava.sk

HORE