E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Komunálne voľby 2006

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
2. decembra 2006 v obci LITAVA

VOĽBY NA STAROSTU OBCE

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

539
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:273
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov:244
Percento zúčastnených voličov:50.64 %

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na starostu obce

Štefan MATEJKIN

244

 

VOĽBY NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

539
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:273
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov:264
Percento zúčastnených voličov:50.64 %

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách na poslancov obecného zastupiteľstva

VOLEBNÝ OBVOD č. 1
1. Ján KUDLÁČ
153
2. Ľubica TUHÁRSKA
145
3. Stanislav GAŽOV
135
4. Pavel MOJŽIŠ
126
5. Anna LAURINCOVÁ
109
6. Agnesa RÁBOTOVÁ
108
7. Anna TURANOVÁ
98
HORE