E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Komunálne voľby 2010

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
27. novembra 2010 v obci LITAVA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

544
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:410
Počet odovzdaných obálok:410
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce:407

 

VOĽBY NA STAROSTU OBCE

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na starostu obce

Mgr. Ján ANTAL

107
Štefan MATEJKIN300

 

VOĽBY NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

544
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:410
Počet odovzdaných obálok:410
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby
do obecného zastupiteľstva:
394

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách zvolených poslancov obecného zastupiteľstva

VOLEBNÝ OBVOD č. 1
1. Ľubica TUHÁRSKA263
2. Anna TURANOVÁ206
3. Ján KUDLÁČ
185
4. Mgr. Ján ANTAL
162
5. Agnesa RÁBOTOVÁ157
6. Anna LAURINCOVÁ155
7. Stanislav GAŽOV145

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách pre náhradníkov poslancov obecného zastupiteľstva

VOLEBNÝ OBVOD č. 1
1. Bc. Jozef HUCÁK
117
2. Štefan PETROVKIN
115
3. Ján STRELEC
111
4. Anna POKOŠOVÁ
96
5. Alena MOZOĽOVÁ
92
6. Ján POHORELEC
84
7. Štefan LAURINC
84
8. Ján ŠINČOK
67
9. Ivan SLÚKA
47
10. Ľubomír PATROVKIN
47
HORE