E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Komunálne voľby 2014

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
15. novembra 2014 v obci LITAVA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

576
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:433
Počet odovzdaných obálok:433
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce:429

 

VOĽBY NA STAROSTU OBCE

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na starostu obce

Mgr. Ján ANTAL

103
Jaroslav ĎURICA
39
Miroslav MAJER
13
Katarína MOZOLOVÁ
13
Ľubica TUHÁRSKA
254
Milan VALENČAŤ
7

 

VOĽBY NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

576
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:433
Počet odovzdaných obálok:433
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby
do obecného zastupiteľstva:
414

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách zvolených poslancov obecného zastupiteľstva

VOLEBNÝ OBVOD č. 1
1. Ľubica Tuhárska208
2. Stanislav Gažov180
3. Agnesa Rábotová
165
4. Tomáš Dvorský
155
5. Peter Vician144
6. Jozef Hucák, Ing.143
7. Magda Krišková136

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách pre náhradníkov poslancov obecného zastupiteľstva

VOLEBNÝ OBVOD č. 1
1. Jaroslav Ďurica
121
2. Štefan Petrovkin
117
3. Milan Antalov, Ing.
112
4. Ján Pohorelec
104
5. Ján Šinčok
91
6. Katarína Mozolová
74
7. Alena Mozoľová
74
8. Pavel Nácesta
72
9. Hucáková Ivana, Ing.
57
10. Vladislava Krajanová
13
HORE