E-mail: starosta@obeclitava.sk | Tel.: 045 54 02 840 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Litava

Voľby do orgánov BBSK 2009

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
14. novembra 2009 v obci LITAVA

VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA BBSK

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

545
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:251
Počet odovzdaných obálok:251
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:246
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:185
Percento účasti:46,05 %

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách do zastupiteľstva

Vladimír BABIC

67
Martin BEŇUCH, Ing., Mgr.2
Rudolf GABRYŠ, Ing.13
Marián HECL, Mgr.8
Waldemar KLENIAR2
Martin KRAJČ38
Peter LIČKO, Ing.4
Štefan MATEJKIN210
Mária MIKULOVÁ4
Jana POBEŽKOVÁ0
Anton POLIAK, Ing.9
Miroslav PRÍSTAVKA, Ing.0
Martin SCHVARC1
Anna STEHLÍKOVÁ0
Henrieta STEHLÍKOVÁ, Ing.0
Alena TRTOLOVÁ, Ing.0
Tibor TUHÁRSKY, Ing.10
Marián VAŇO1
Miloš VAŇO, Ing.1
Radoslav VAZAN, Ing..57

VOĽBY PREDSEDU BBSK - 1. kolo

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách predsedu

Igor DANIHEL, PhDr.

8
Pavel CHOVANEC, Ing.1
Marian KOTLEBA, Mgr.11
Vladimír MAŇKA, Ing.126
Jozef MIKUŠ, Ing.20
Milan MURGAŠ, doc., Ing., CSc.14
Emil SAMKO, Mgr. et Mgr., PhD.3
Jozef SÁSIK, Ing.1
Jozef ŠIMKO, JUDr.1

VOĽBY PREDSEDU BBSK - 2. kolo - 28. novembra 2009

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

546
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:108
Počet odovzdaných obálok:108
Počet platných hlasovacích lístkov:106
Percento účasti:19,78 %
Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách predsedu
Vladimír MAŇKA, Ing.88
Jozef MIKUŠ, Ing.18
HORE